[ Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ]
   У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.
  Рік заснування — 1993. До 1999 р. — Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія філологічна.
   Президією ВАК України (Постанова №1-05/4 від 26 травня 2010 року) збірник переєстровано як наукове фахове видання з філологічних наук.
   Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ No14660-3631ПР від 01.12.2008 р.
Конструктор сайтів - uCoz